• 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I Guds navn, den Nåderike og Barmhjertige 

Til de unge i Europa og Nord Amerika,

De seneste hendelsene i Frankrike og tilsvarende hendelser i andre vestlige land har overbevist meg om å tale direkte til dere vedrørende dette. Jeg adresserer kun til dere [de unge], ikke for at jeg overser deres foreldre, men fordi jeg ser fremtiden til deres nasjoner ligger i deres hender. Jeg merker samtidig at søken etter sannheten er mer signifikant og mer imøtekommende i deres hjerter.

Jeg adresserer heller ikke til deres politikere og statsmenn i dette skrivet, ettersom jeg mener de bevisst har adskilt sin politiske vei fra rettferdighet og sannhet.

Jeg ønsker å snakke med dere om islam, spesielt angående det bildet som presenteres av islam til dere. De to siste tiårene, dvs. siden oppløsningen av Sovjetunionen og frem til nå, har mangfoldige forsøk blitt utført på å stille denne store religionen på likefot med en skremmende fiende. Fremprovosering av hat og frykt, og misbruk av slike følelser, har dessverre en årelang tradisjon i Vestens politiske historie.

Jeg ønsker ikke her å drøfte ulike fobier som vestlige land har indoktrinert så langt. En rask gjennomgang av nyere kritiske studier av historien, vil belyse det faktum at vestlige styremaktenes krenkende behandling av andre nasjoner og kultur er blitt kritisert i de seneste historieskrivningene.

Amerikas og Europas historier er angrende over slaveri, kolonitid og undertrykkelse av mørkhudede og ikke-kristne folk. Deres egne akademikere og historikere skjemmes over alle blodsutgytelsene som fant sted mellom katolikker og protestanter i religionens navn, eller som fant sted under første og andre verdenskrig i nasjonalismens og etnisitetens navn. Denne holdningen er beundringsverdig!

Min hensikt med å nevne en brøkdel av den lange listen er ikke å gjenfortelle hele historien. Jeg ønsker snarere at dere spør de intellektuelle om hvorfor den offentlige samvittigheten i Vesten våkner opp etter en dvale på flere tiår eller århundre. Hvorfor skal den ny-oppvåknede samvittigheten gjelde for hendelser i fortiden, men ikke for dagsaktuelle problemer? Hvorfor blir folkets bevissthet med vilje avledet fra en viktig sak som samhandling med islamsk kultur og tankegang?

Dere er helt klar over at ydmykelse samt spredning av hat og fremmedfrykt har alltid vært en felles bærebjelke for alle tyranner. Jeg ønsker nå at dere spør dere selv: Hvorfor er islam og muslimer hardt rammet av hat og fobi? 

Hvorfor ønsker verdens supermakter at islamsk tankegang skal marginaliseres og forbli anonym? Hvilke konsepter og verdier i islam forstyrrer stormaktenes agenda? Og hvilke interesser blir vernet i skyggen av et forvrengt bildet av islam? 

Min første oppfordring er derfor: Studer og finn ut om bakgrunnen for den omfattende svartmalingen og forvrengningen av islam sitt bilde!

Min andre oppfordring er: Konfronter flommen av fordommer og propaganda ved å tilegne direkte og førstehåndskunnskap om denne religionen! All logikk og fornuft tilsier at dere forstår sannheten som de ønsker å skremme dere bort fra og holde dere vekke fra. 

Jeg insisterer ikke på at dere aksepterer min oppfatning eller en annen oppfatning av islam. Det jeg ønsker å komme frem til er at dere ikke lar verdens dynamiske og slagkraftige realitet bli introdusert til dere gjennom fordommer og krenkelser. La ingen på hyklersk vis introdusere selvrekrutterte terrorister som representanter av islam.

Tilegn kunnskap om islam fra dens primære og originale kilder. Få informasjon om islam via koranen og livet til den hellige profeten (fred være med han og hans familie). Jeg ønsker her å spørre: Har dere noensinne lest direkte fra muslimenes koran? Har dere studert profetens lære og hans humanetiske doktrine? Har dere noen gang mottatt islams budskap fra en annen kilde enn media?

Har dere noen gang spurt dere selv hvordan og basert på hvilke verdier etablerte islam den fremste vitenskapelige og intellektuelle sivilisasjonen i verden? Og oppfostret de mest fremragende vitenskapsmenn og intellektuelle over flere århundre?

Jeg ønsker ikke at dere tillater disse nedsettende og krenkende bildeframstillingene til å etablere en følelsesmessig barriere mellom dere og virkeligheten. Det vil frarøve dere muligheten til en objektiv bedømmelse. I dag har kommunikasjonsmedia fjernet alle geografiske grenser, derfor la ingen omringe dere med fabrikkerte og mentale grenser. 

Selv om ingen klarer å fylle gapene som er skapt, så kan hver og en av dere bygge en bro av fornuft og rettferd over gapene for å belyse dere selv og omgivelsene rundt.

Selv om denne forhåndsplanlagte provokasjonen mellom islam og dere [de unge] er langt fra ønskelig, så kan det imidlertid dukke opp nye spørsmål i deres nysgjerrige og søkende sinn. Streben etter å besvare slike spørsmål vil gi dere anledning til å oppdage nye sannheter.

Dere bør derfor ikke la muligheten til å oppnå en korrekt og fordomsfri forståelse av islam glippe fra dere. Forhåpentligvis, på grunn av deres [de unges] søken etter sannhet, vil kommende generasjoner være i stand til å skrive ned historien om dagens interaksjon mellom islam og Vesten med en klarere overbevisning og færre krenkelser.

 

Seyyed Ali Khamenei

21. Januar 2015