• 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vi er en gruppe frivillige unge folk, som står sammen for å spre "letter4u" ut i samfunnet. Vi er ikke en organisasjon, verken representerer vi noen organisasjon eller stiftelse. Vår felles motivasjon er:

1 - Vi er født og oppvokst i Europa

2 - Vi ønsker et fordomsfri samfunn basert på kunnskap, respekt og toleranse

3 - Vi oppfatter islam, dens ideologi og verdigrunnlag, annerledes enn det som blir introdusert av mediene

4 - Vi mener islamofobi er direkte skadelig for felles samfunnet

5 - Vi føler innholdet i brevet "Letter4u" kaster lys over viktige elementer som er helt avgjørende for å motvirke islamofobi og igangsette brobygging mellom islam og unge folk i vesten